Pliki wymagane do PCBA

W celu rozpoczęcia pracy, dział PCBA potrzebuje kilku niezbędnych plików. Prosimy o przesłanie plików produkcyjnych w odpowiednim formacie. Na przesłanie plików produkcyjnych do działu PCBA są dwie możliwości:

1. za pośrednictwem automatycznego systemu PCB.center 
2. pocztą e-mail na adres services@pcb.center (w temacie należy podać numer zamówienia) 

BOM (spis elementów)

BOM jest spisem elementów, używanych do produkcji końcowych produktów. Opisuje, jakie elementy są potrzebne do montażu PCB, oraz gdzie powinny być umieszczone i montowane. Akceptowalne formaty: .xls, .xlsx, .csv, .txt. BOM powinien zawierać następujące dane:

• Ilość na numer części
• Identyfikator wzorcowy
• Numer elementu
• Opis elementu
• Obudowa
• Nazwa producenta
• Numer części producenta
• Numer części dystrybutora

Pliki GERBER - instrukcje generowania

• Eagle
• Protel 99 SE
• Protel 2004 / DXP
KiCad

Plik Pick & Place

jest to specjalny plik służący do szybkiego programowania maszyn do montażu. Niektóre narzędzia CAD generują go automatycznie. Pick & Place opisuje położenie i orientację wszystkich elementów układanych na powierzchni PCB.

Inne Pliki

Aby proces montażu PCB przeprowadzić właściwie, do działu PCBA należy przesłać wszelkie inne pliki i dokumenty związane z montażem elementów. Pliki powinny obejmować rysunki montażowe, specjalne instrukcje, a nawet zdjęcia, czy też modele 3D.